Cvičení pro děti

Cvičení pro děti provozujeme ve spojení s celonárodním projektem "Děti na startu". Hlavním cílem je probudit v dítkách radost z pohybu, kterou si následně udrží po celý život. Místo u nás mají všechny kategorie  - děti malé i velké (od 4 - 9 let), s nadváhou, děti subtilní nebo sportovně založené. 

Chcete aby si vaše děti vyzoušely celou řadu sportů? Zjistit k čemu mají vlohy a co je baví? Neváhejte nás kontaktovat a přihlásit své děti do našeho kurzu. Jsme tu pro vás!

Jak probíhá trénink?

Kurzy probíhají vždy pod vedením odborně proškolených instruktorů a kondičních trenérů v nejrůznějších prostorech. Po absolvování školení je jedním z akreditovaných míst také Move(F)it! gym. Hodinový trénink je vždy rozdělen na 4 úseky:

  • základy atletiky
  • základy gymnastiky
  • míčové hry
  • hry pro rozvoj síly, vytrvalosti, rychlosti a koordinace

Děti si tak vždy vyzkouší různé sportovní zaměření. 

Hlavní myšlenka projektu

Hlavní myšlenkou projektu je, mimo samotného pohybu, především všeobecná sportovní příprava. Ta je pro děti důležitá hned z několika důvodů. 

  • Všeobecná sportovní příprava obecně chybí - přitom je důležitá pro rozvoj přirozené motoriky a základních pohybových dovedností
  • Předčasná specializace - může způsobit, že i pravidelně sportoující děti mají problém zvládnout základní cviky. Navíc omezuje budoucí možnost přechodu mezi sporty.
  • Strach z neúspěchu - předčasná specializace znamená také brzkou orientaci na výkonnost, což dětem může způsobovat značný stres. 
  • Zdravotní stav populace - fyzická kondice, tělesná zdatnost a celkový zdravotní stav české populace se dlouhodobě zhoršuje.
  • Vyloučení z kolektivu - orientace na výkon děti rozděluje na "horší a lepší". Tím dochází k vyloučení dětí méně nadaných nebo hendikepovaných, což dále negativně ovlivňuje jejich další vztah ke sportu v budoucnu. 

Pohyb je pro děti to nejlepší. Věřte nám!

Cvičení v rámci projektu "Děti na startu" je skvělou cestou, jak dětem zábavnou a nenásilnou formou vštěpit důležitost pohybu. Aktivity jsou vybrány tak, aby byla každá lekce maximálně přínosná. 


Pro více informací se s námi prosím spojte pomocí dotazníku nebo volejte na čísla +420 775 221 005, +420 603 820 711. Těšíme se na vás!