Děti v pohybu

16.09.2019

A máme tady září a s ním i začátek školy a hledání nových kroužků a aktivit pro děti.

My jsme v našem Move(F)it Gymu oslavili první, a myslíme si, že i úspěšný, rok fungování. A protože se chceme neustále zlepšovat a posouvat, rozhodli jsme se, že v letošním školním roce se soustředíme na děti. Přidáme tak k našim pestrým aktivitám další článek nebo chcete-li kostičku, kterou považujeme za velmi důležitou. A proč? Protože u dětí to všechno začíná. Když našim dětem dopřejeme dostatek správného pohybu, budou ho mít rády celý život a vytvoříme jim tak základy pro šťastné a spokojené fungování. Protože pohyb do našich životů prostě patří a bez pohybu náš život nikdy nemůže být úplný a v pořádku.

Ale vraťme se k dětem. V našich aktivitách jsme na ně vždycky mysleli a byli jsme součástí mnoha projektů, kde se s dětmi pracovalo. Ať už to byla loňská Sportsmanie, nebo letošní Škodaland Race Junior. Děti k nám chodí cvičit i s rodiči v rámci individuálních hodin a o letních prázdninách jsme navázali krásnou spolupráci s Akademií nadání ANA, kdy jsme pro děti připravili dva dny plné pohybu i terapeutických aktivit, které jim zpestřili jejich program v akademii. S Akademií nadání naše spolupráce trvá a už teď se těšíme na děti o podzimních prázdninách.

A nyní otevíráme u nás v gymu první ročník celostátního projektu Děti na startu, jehož jsme se v létě velmi rádi stali součástí a absolvovali jsme certifikované školení. Děti na startu nás oslovily svým programem, který je v souladu s tím, co se snažíme dělat v Move(F)it Gymu i my. A tím je rozvoj pohybových aktivit pro děti od 4 do 9 let tak, aby v pohybu byly obsaženy všechny složky, které slouží ke zdravému rozvoji dítěte, motivují ho a díky pestrosti dokáží i určit, který ze sportů se pro děti v budoucnu bude nejlépe hodit. Hodinové cvičení je složeno z her, míčových aktivit, základů atletiky a gymnastiky a my přidáváme ještě základy parkourových technik a také psychologii. Protože pro děti je dobré nejen správně se hýbat, ale naučit se i správně se zklidnit.

Pracujeme se skupinkami, které mohou mít maximálně 10 dětí na jednoho trenéra, protože se dětem věnujeme také individuálně a dohlížíme na správné a bezpečné provádění pohybu s ohledem na fyzické možnosti dítěte.

Děti na startu jsou koncept, který se nám velmi líbí, je pestrý, zábavný, veselý, prostě právě takový, jaký děti mají rády. Děti se učí jak správně se svým tělem pracovat, ale vždy formou, která je jim blízká, tedy ve spojení s hrou, s hudbou a říkankami pro nejmenší a se soutěžními úkoly pro ty starší a zkušenější.

A na závěr to nejdůležitější, začínáme v pondělí 23. 9. 2019 od 16:00 hodin. Těšíme se na vás a hlavně na vaše děti.

Váš Move(F)it! tým