Move(F)eel

Psychologie a pohyb. Tělo a duše. Dvě od sebe neoddělitelné součásti. Každý vrcholový sportovec nebo tým má svého psychologa nebo kouče, který se stará o dobrý duševní stav týmu i jednotlivců. Pracuje s jejich trémou, posouvá jejich duševní limity tak, aby se vše odrazilo na co nejlepším fyzickém výkonu.

Možná si řeknete, k čemu psychologie, když nechcete pohyb, sport nebo cvičení provozovat profesionálně. Jenže nám jde o víc.

Chceme do celého procesu pohybu, cvičení a sportování vnést i další dimenzi. Sebepoznávání. Proces seberealizace, posunu k lepším výkonům. A tentokrát nejen při pohybu, ale i v běžném životě.

Zkuste si představit, že například trpíte trémou. Při pohybu zjišťujete, že se uvolňujete. Vaše tělo se zbavuje tlaku a je vám lépe. Ale je vám lépe i psychicky. Protože náš mozek nerozeznává, jestli se tlaku zbavujete pouze pohybem nebo pouze terapií. Náš mozek cítí úlevu a klid a to na všech úrovních těla i mysli.

A naším cílem je propojit pohyb s duševní aktivitou. Dát vašemu konání další rozměr.

Nepředstavujte si, že s vámi budeme provádět klasické psychoterapie. I když i to umíme. Ale spíše se chceme soustředit na vaše pocity při pohybu, ty bolestivé i ty euforické. Naučit vás vnímat a poslouchat signály vašeho těla, které vám pomohou se lépe orientovat ve vašem životě. Chceme vás naučit zklidnit se, meditovat a správně využívat váš dech. Tím lépe pochopíte signály vašeho těla, budete si je umět "přeložit" a získáte tak lepší přehled o tom, čeho a jak chcete v životě i v pohybu dosáhnout.

Tyto metody fungují individuálně, ale můžeme je stejně dobře aplikovat i ve skupině. Zároveň si o našich pocitech povídáme a vyměňujeme si zkušenosti a poznatky. A tím, přes zkušenosti ostatních i sebe sama, se zdokonaluje každý jednotlivý člen týmu.

Dokážeme samozřejmě vytvořit i individuální program tvořený na míru. Spojení pohybových aktivit a psychoterapeutických postupů. Používáme metody koučování, EFT terapie, terapie RUŠ a různé formy regresních terapií, které působí cíleně, do hloubky a pomáhají k celkovému posunu a zlepšení ve všech oblastech života.

Vycházíme z toho, že chceme žít v jednotě a harmonii sami se sebou. Chceme se zlepšovat fyzicky, ale posouvat se i v psychické rovině. A tyto dvě neoddělitelné součásti, tělo a duše, jsou naším nástrojem k dosažení vašich cílů.