Move(F)un

Náš program Move(F)un je zaměřený na pohyb podporující přirozenou funkci těla a jeho propojení  na fyzické a psychické úrovni.  

Zaměření programu i jeho náplň se liší zpravidla jeho délkou a požadavky klientů. Může se jednat o specificky zaměřenný jednodenní program, obecný víkendový program nebo například firemní teambulding. 

I přes to, jak odlišné mohou tyto jednotlivé programy být, z pohybového hlediska mají mnoho společného. Jejich hlavním prvkem je hra. Ta, jako fyzická aktivita přináší radost a je vetšinou spojená s dětstvím.  Má proto zásadní pozitivní vliv na fyzické i duševní zdraví člověka.

Další prvky, které zařazujeme do programu jsou:

  • propriocepce -  rovnováha, koordinace pohybu nohou, koordinace očí a rukou
  • funkční fitness - cvičení s medicimbaly, resistenčními gumami nebo jen s váhou těla, běh
  • čtyřnohý pohyb - skvělý způsob pro další přirozené zlepšení tělesné kondice a koordinace těla

Z psychologického hlediska tyto pohybové aktivity zobrazují každému jeho momentální duševní stav, psychickou rovnováhu a stabilitu v životě i schopnost řešení problémů. Propojením fyzických a psychických aktivit dochází k celkovému zlepšování vnímání sama sebe, svých možností a schopností a také ke snadnějšímu dosahování všech životních cílů.