Move(P)lay

Různé sporty kladou na sportovce různé nároky, a to po psychické i fyzické stránce. Náš program Move(P)lay využívá "analýzy potřeb" (Need Analysis). Tato analýza se týká jednak daného sportu a jednak individuálního atleta (skupiny, sportovního týmu) a jeho požadavků a cílů. 

Základem celého procesu je porozumění danému sportu. Analyzujeme pohybové vzory, požadavky na specifické pohybové kvality, jako například vytrvalost, rychlost nebo koordinace, i nároky na psychiku jedince (kreativita, motivace, stres). Porozuměním těchto faktorů lze definovat základní potřebné kvality sportovce pro vytvoření tréninkového plánu. Specifické zaměření tohoto plánu je dáno zpravidla požadavky klienta. Ve většině případů se jedná o plán pro zlepšení sportovní výkonnosti. Nicméně, do plánu je třeba zapracovat i další prvky - prevenci úrazů, případnou nápravu motorických vzorů, posturální hygienu a podobně.

K tomu, aby tento program byl pro klienta opravdu zaměřen správným směrem a bylo možné měřit jeho efektivitu, je nutné sportovce otestovat. Toto testování se, v závislosti na sportu a cílově skupině, provádí, jak prostým pozorováním při daném sportu, tak měřením výkonu při specifických aktivitách, vycházejících z předchozí analýzy sportu. Součástí je i zpracování základního psychologického profilu klienta.

Až v této fázi jsme připraveni sestavit tréninkový program tak, aby byl úspěšný a opravdu přinesl výsledky, které klient očekává. Rozsah programu se může samozřejmě lišit - od jednorázové konzultace ohledně výsledku analýzy a testů, přes individuální průpravu na základě námi zpracovaného plánu s periodickými konzultacemi, až po dlouhodobou pravidelnou spolupráci.