Move(P)ush

Náš program Move(P)ush je určen pro všechny, kteří chtějí zdokonalit svá těla, svojí kondici nebo jim prostě cvičení přináší radost. Jsme schopni vám připravit program, který bude opovídat vašim požadavkům a pomůže vám dosáhnout vašich cílů. 

Cvičení v posilovně nebo i doma, může fungovat jako ideální základ pro snižování tělesné hmotnosti. Vhodným programem je možné aktivovat svalové tkáně, popřípadě nabýt novou svalovou hmotu na úkor tělesného tuku. Více aktivní svalové hmoty pak pohybem spotřebovává více energie, a spolu s dalším doplňkovým aerobním pohybem (chůze, běh, jízda na kole, apod.) a možným přizpůsobením jídelníčku, přináší kýžené výsledky.

Náš program lze uplatnit i pro více specializované cíle, jako například nabývání svalové hmoty, získání větší síly nebo rychlosti nebo jako doplňkovou průpravu pro specifický sport. A protože každý z nás je jiný, má jiná očekávání i reaguje odlišně na různé podněty, program je velice individuální a zahrnuje nejen klasický tréninkový program, ale i psychologické aspekty motivace a stanovování a dosahování cílů. U sportovní průpravy uplatňujeme naše znalosti a zkušenosti z programu Move(P)lay a jsme schopni vytvořit program, který vaše sportovní výkony posune zase o úroveň výš.

Zvláštní pozornost věnujeme přípravě programu pro cvičení doma. Zpravidla bývá využíván z důvodů nedostaku času pro návštěvu posilovny, nevhodného zařízení v dosahu nebo proto, že se v posilovně necítíte dobře. Nicméně, i přes omezené cvičební náčiní, může být cvičení doma v mnohém efektivnější, než v posilovně. Mnoho cviků využívá pouze hmotnost těla, popřípadě jednoduché pomůcky jako jsou například resistenční gumy. Tyto cviky jsou velice efektivní a napomáhají obnovení nabo zlepšení funkčnosti našeho těla. Jejich další výhodou je, že se s sebou dají vzít takřka kamkoliv - víkend, dovolená, služební cesta.

Velká variabilita tohoto programu nám umožňuje připravit pro vás individuální cvičební plán, který bude respektovat váš životní styl a tempo tak, aby se pohyb stal nedílnou součástí vašeho života.