Přátelé a inspirace

Chceme být Vaší inspirací... Ale upřímně, i my potřebujeme inspiraci. Na naší cestě jsme potkali spoustu lidí - spoustu lidí s mnoha odlišnými názory a přístupy. A tak, jako jsme už od dětství vzhlíželi k našim hrdinům a snažili se je napodobovat, i my dnes máme své hrdiny.  

Stále se učíme a zdokonalujeme, protože nás to baví. Protože vnímáme, jak naše práce dodává lidem energii a radost. Takže všem našim hrdinům, učitelům i vzorům, moc děkujeme! A všem našim klientům také, i oni nás mnohému naučili. A my teď rádi vše předáme dál.

Je nesmírně težké všechny vyjmenovat, ale chceme zmínit aspoň několik z nich, těch, kteří nás nasměrovali na tuto úžasnou cestu, a díky kterým jsme hrdí na to, kým jsme se stali a co děláme.